Доставка на висококачествени, съвременни опаковки, подходящи за нуждите на всеки.

МИСИЯ

Доставка на висококачествени, съвременни опаковки, подходящи за нуждите на всеки.

ЗА ОПАКОВКАТА

В свят на силна конкуренция, подходящото представяне на всеки продукт е гаранция за успех. Красивата и удобна опаковка се налага като истинска необходимост за доброто представяне и утвърждаването на всяка стока.

ЕКИП

Екипът ни е съсредоточен в това да направи живота ви по-лесен и бизнеса ви по-успешен.

Наименование на проекта: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Главна цел: „Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места“

Бенефициент: “Зонапак“ ЕООД
 
Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв.
европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 01.09.2020 г.
Край: 01.12.2020 г.

Направете запитване